Strandvägen 9

Strandvägen 9/Klippan 9 beställdes av byggherre och byggmästare N. J. Bengtsson. Den som ritade huset var arkitekten J. Laurentz. Han ritade även flera andra hus på Strandvägen. Huset byggdes 1897-1900 och fick en fasad i rött tegel med burspråk i ljusgrå kalksten. Kalkstenen utgjorde även lister och dekorer runt fönster för att skapa en fin men ändå platt fasad. Burspråken sitter på varsin sida om entrén och avslutas i en spetsig kupol. Mellan burspråken, över entrén breder stora balkonger ut sig och ger en utsökt vy över Nybroviken. Denna hörnbyggnad har även ett hörntorn, som också är försett med balkonger på varje våning.

Entrén är fint gjord av kalksten. Dörren är en tvådelad trädörr med ett rektangulärt fönster över sig. Runt dörrarna går två smala kalkstenspelare och utanför pelarna kommer ett dekorativt trä- och fönsterparti på varje sida. över dörren kommer ytterligare ett kalkstensparti innan det halvmånformade fönstret kommer. Det fönstret är uppdelat på samma sätt som dörrpartiet. På insidan av fönsterna är det dekorerat konstsmide som syns genom glaset på utsidan. Runt denna dörr- och fönster kreation går ett valv som avslutas längst upp i en platta som har dekor i form av mönsterutsnidningar.

Ernest Thiel, som är känd för sitt galleri med skandinavisk konst, bodde på Strandvägen 9. Han var även en stor bankman, som avancerade snabbt i sin karriär. 1891 bildade han Kredit och Diskontoföreningen och blev genom den insatt i flera industriella upptäckter. Han var en av de rikaste i Sverige under denna tid och donerade stora summor pengar till olika verksamheter.

I detta hus bodde även Joseph Sachs, som var varuhusdirektör för Joseph Lejas varuhus. År 1900 tjänade J. Sachs 71 000 kr och blev därmed den 8:e rikaste på Strandvägen. Varuhuset slogs senare ihop med K.M Lundberg och grundade Nordiska Kompaniet (NK) 1902.

Källor:
Stockholms Stadsmuseums faktarum
"Strandvägen" av Carl Olov Sommar
Thielska Galleriet
Josef Sachs på wikipedipa

Strandvägen 9

Byggår: 1897-1900

Arkitekt: J. Laurentz

Byggherre: N. J. Bengtsson

Byggmästare: N. J. Bengtsson

Intressanta personer i huset:
Joseph Sachs
Ernst Thiel

Läs om fler fastigheter på Strandvägen

Strandvägen 7

Strandvägen7/Klippan 10-12 består av 3 olika fastigheter. De byggdes av byggherre J. Eriksson, ritades av den kända arkitektfirman Hagström och Ekman tillsammans med V. Bodin. Huset byggdes 1907-1912 och var därmed ett av de senare husen som byggdes. Fastigheterna A och B sitter ihop i ett hus och efter B finns djup förgård innan man möts av fastigheten där C finns. 

Strandvägen 11

Strandvägen 11/Krabaten 4 byggdes 1894-1895 av byggherre och byggmästare J. P. Edlund. Arkitekterna till huset är firman Lindgren och Sahlin. Fasaden är gjord i grå och röd kalksten. Den röda kalkstenen utgör grunden i fasaden och den grå används som utsmyckningsfärg till lister men även runt fönster och burspråk.

Strandvägen 15

Strandvägen 15/Krabaten 2 byggdes år 1896. Arkitekten var J. Laurentz som även gjorde ritningarna till bland annat Strandvägen 9Strandvägen 17 och Strandvägen 35-41. Byggmästaren och byggherren var P. A. Wersén. Gatufasaden är av röd kopphuggen sandsten vilket ger en fin skiftning i strukturen. Ett burspråk reser sig i mitten av fasaden och det finns inga balkonger på byggnaden.