Strandvägen 63

Strandvägen 63/Hornblåsaren 6 ritades av F. Zettervall på byggmästare och byggherre Frithiof Dahls begäran. Huset byggdes mitt under första världskriget, 1912-1913 och arkitekturen lämnar efter spår av både jugendstil, nationalromantik och modernism.

Fasaden är typiskt nationalromantiskt i rött tegel med en hög sockel i granit upptill. Höjden på sockeln symboliserar den stadiga grunden som huset står på. Porten har en halvmåneform med valv över sig. Valvet är i granit och går ner som en portal runt dörren. I de två övre hörnen finns ett utsnidat fyrkantigt ansikte på varje sida. Ingången sparsamt utsmyckad vilket förmodligen beror på modernismens influenser av funktion.

När man går in i huset ser man större influenser av jugendstilen som vill framhäva det naturnära och får inspiration från djuren. Detta syns till exempel på de marmorklädda väggarna och golven. Även taket som går i stora valv med målningar som fortsätter upp längs trapphallen. Djurmotiv är vanligt förekommande i huset och är målade både i hissen och trapphuset.

Källor:
Stockholms Stadsmuseums faktarum

Strandvägen 63

Byggår: 1912-1913

Arkitekt: F. Zettervall

Byggherre: F. Dahl

Byggmästare: F. Dahl

Intressanta personer i huset:

Läs om fler fastigheter på Strandvägen

Strandvägen 61

Strandvägen 61/Gardisten 3 byggdes samma år som första världskriget bröt ut och blev klart året efter. Arkitekterna är firman Östlihn & Stark och byggmästare var O. Herrström. Huset började byggas samma år som första världskriget och de nya influenserna inom arkitekturen hann aldrig påverka ritningarna på detta hus.

Strandvägen 65-67

Strandvägen 65-67/Hornblåsaren 5 byggdes 1922-1923 av byggherre och byggmästare B. Alfheim. Det var Nordenskjöld och Falk som stod bakom arkitekturen och de inspirerades av den nykomna modernismen. Huset är väldigt typiskt för de husen som byggdes under 20-talet. 

Strandvägen 35

Strandvägen 35/Sergeanten 1 byggdes samtidigt som Strandvägen 37, Strandvägen 39 och Strandvägen 41 år 1890-1892 eftersom deras fasader är är enhetliga. Det gör att byggnaderna även har samma arkitekt, J Laurentz. Byggherrarna och byggmästarna skiljer sig dock åt och de som beställde och var ansvariga för detta hus är Sundahl och Brandel.